Heb je verdere vragen? Stuur Mooncrow een mailtje

  Home Pagina

  Stregheria

  De Godin & De God

  De 8 Treguenda

  Strega's gereedschap

  Over Myrddin Mooncrow

  Onze Magie

  Cursussen & Workshops

  De Heksenwinkel

  Via Magicka Maillijst

  Stregheria & Wicca

  Link Pagina

  Maan FasesDe Opdracht van de Godin

Luister naar de woorden van de Grote Moeder, Zij die van oudsher bekend is onder vele namen: Tana, Diana, Umbrea, Hecate, Aradia en nog vele andere.

Wanneer je iets nodig hebt of wilt bereiken, zal je je verzamelen op een geheime plaats en onder Volle Maan, en je zal de Geest der Koningin van de Wijsheid vereren.

En je zal vrij zijn van alle vormen van slavernij en gebondenheid, en als teken van die vrijheid naakt zijn in je riten.

Zing, feest, dans en heb lief in Mijn Naam en Mijn aanwezigheid. Want van Mij komt de extase van je geest en van Mij komt de vreugde op de Aarde.

Mijn wet is liefde voor alle wezens en alle leven, van Mij is de Kelk met de wijn des Levens, en de Ketel van Dood en Wedergeboorte, de Heilige Graal van Onsterfelijkheid.

Ik geef de kennis over de eeuwige geest, de eeuwige cyclus, voorbij de grenzen van de Dood. Ik breng vrede en vrijheid en Ik breng je reünie met hen die je voorgingen in het Ambacht.

Ik vraag je niet om een offer want IK BEN HET die Moeder is van alle dingen, en mijn liefde zal worden uitgegoten over de aarde. Hoor mijn woorden, en weet dat ik Godin ben van de Sterren, en dat Mijn lichaam het universum omsluit.

Ik, die de schoonheid van de Groene Aarde ben, van de Witte Maan en van de Mysteriën van het Water, Ik roep je ziel op om te ontluiken en tot Mij te komen, want Ik ben de ziel der Natuur die zijn leven schenkt aan de Kosmos.

Vanuit Mij zijn alle dingen ontstaan en tot Mij zullen ze wederkeren. Ik zal zijn in het hart dat zich verheugd en verwonderd want alle daden en uitingen van vreugde en plezier zijn Mijn rituelen. Laat er schoonheid en kracht zijn; Compassie, eer en evenwicht in je.

En weet dat jij die Me zoekt kan blijven zoeken tot ik je deelgenoot heb gemaakt van dit geheim: Als je namelijk datgene dat je zoekt niet IN je kan vinden, zul je het NOOIT vinden buiten jou om! Want zie, ik ben bij je geweest sinds het begin der tijden en ik ben al dat wat wordt verworven aan het einde van ieder verlangen.

Zo is het!

Wees Gezegend!De Mythe van Diana en Dianus

Lang voor de gehele Schepping, werd Diana geschapen. In haar waren alle dingen verenigd. Uit zichzelf, uit de eerste duisternis, deelde zij zich in duister en licht. Die andere helft zo te zeggen was Dianus, haar broer en zoon en het andere deel van zichzelf. Dianus was het licht. Maar toen Diana de geconfronteerd werd met de pracht van haar andere helft, het licht, en ze zag hoe prachtig mooi dit was, wilde zij dit licht ook zijn, ze verlangde hier naar met haar gehele zijn. Alleen al het idee weer vervuld te zijn met dit licht, het te mogen ontvangen in haar duisternis liet haar trillen van extase en verlangen… dit verlangen werd de dageraad.

Maar het licht, Dianus vluchtte van haar, en wilde niet op haar wensen ingaan. Hij is het licht dat is gevlucht naar de meest afstandelijke, verre plaatsen van de hemelen, als een muis die opgejaagd wordt door een kat.

Diana ging naar de Vaders van het Begin der Tijden, naar de Moeders, naar die Spirits die er al waren voor de eerste geest werd geschapen, en maakte daar bezwaar. Het was niet mogelijk om met Dianus te regeren. De Oervaders en –Moeders waren blij en complimenteerden Diana voor haar moed; en zij vertelden haar dat ze om te op te stijgen tot Hoogste Godin, eerst moest vallen, afdalen. Ze moest sterfelijk worden.

En in de loop van de tijd, toen de wereld gemaakt was, daalde Diana af naar de Aarde, even als haar broer Dianus, die natuurlijk door hun verbondenheid eveneens moest afdalen. En Diana onderwees magie en tovenarij, en dit leidde tot het bestaan van de eerste heksen en tovenaars en alles wat menselijk was, maar onsterfelijk.

Tot het moment kwam, waarop Diana zichzelf betoverde en de vorm van een kat aannam. Haar broer Dianus had een kat, die hij boven alle andere schepselen liefhad en dus iedere nacht snorrend in zijn bed kwam liggen. Het was een kat mooier dan alle katten, een Lasa, maar dit zag Dianus niet. Toen Diana van vorm “ruilde” met deze kat, ging zij die nacht in het bed bij Dianus liggen. In het donker, in zijn halfslaap, veranderde Diana zich weer in haar eigen vorm en zo gebeurde het dat ze, door Dianus, de moeder werd van Aradia.

Maar in de ochtend toen Dianus wakker werd en zag dat Diana bij hem lag, en dat de duisternis van het licht had gewonnen, werd hij razend. Maar Diana zong een spell voor hem, een lied van Macht en Kracht, en hij viel stil. Het was het lied van de nacht, dat uitnodigt tot rust en slaap en hij kon niets meer zeggen.

Dus Diana, met haar kennis van magie en hekserij had hem zo in haar macht dat hij haar liefde wel moest beantwoorden en dit hem zelfs beviel. Dit was de eerste fascinatie. Zij neuriede een lied dat was als het zoemen der bijen en het Spinnende Wiel dat levens spon van mensen en alle andere levende dingen. En sindsdien spint Diana en Dianus draait het wiel…

 


Copyright © 2002 - Via Magicka - Nijmegen, the Netherlands